Nota legal

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de l’empresa mercantil SMART TRADING GROUP, S.L., CIF: B-65846685, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43305, Foli 139, Full Nº 424107, Inscripció 1. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.vineaferlindi.es i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a SMART TRADING GROUP, S.L., de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a SMART TRADING GROUP, S.L. o a tercers.

SMART TRADING GROUP, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de SMART TRADING GROUP, S.L..

Amb els límits establerts a la llei, SMART TRADING GROUP, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de SMART TRADING GROUP, S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de SMART TRADING GROUP, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, SMART TRADING GROUP, S.L. no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de SMART TRADING GROUP, S.L. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de SMART TRADING GROUP, S.L..

Així mateix, per accedir als serveis que SMART TRADING GROUP, S.L. ofereix a través del web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert a la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de SMART TRADING GROUP, S.L., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a C/NUMANCIA 187, 08034 BARCELONA o bé, enviant un correu electrònic a lopd@vineaferlindi.es.

D’altra banda, la seva acceptació al present Avís Legal suposa també la prestació del seu consentiment exprés per a què SMART TRADING GROUP, S.L. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a SMART TRADING GROUP, S.L., a l’adreça esmentada anteriorment o al correu electrònic lopd@vineaferlindi.es, manifestant la seva voluntat.

Omplint i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de SMART TRADING GROUP, S.L.. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.


Propietat intel·lectual

Els continguts proporcionats per SMART TRADING GROUP, S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de SMART TRADING GROUP, S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. SMART TRADING GROUP, S.L. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se SMART TRADING GROUP, S.L. tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a SMART TRADING GROUP, S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació. SMART TRADING GROUP, S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, SMART TRADING GROUP, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. SMART TRADING GROUP, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

SMART TRADING GROUP, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas SMART TRADING GROUP, S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

SMART TRADING GROUP, S.L. no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposiciĂł de tercers. Qualsevol Ăşs d’un vincle o accĂ©s a una pĂ gina web no pròpia serĂ  realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. SMART TRADING GROUP, S.L. no recomana ni garanteix cap de la/es InformaciĂł/ons obtinguda/es per o a travĂ©s de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamaciĂł o perjudici derivat de l’ús o mal Ăşs d’un vincle, o de la InformaciĂł obtinguda a travĂ©s d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupciĂł en el servei o en l’accĂ©s, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pĂ gina web de SMART TRADING GROUP, S.L. com en accedir a la informaciĂł d’altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza “Cookies”, Ă©s a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la segĂĽent InformaciĂł:

  • 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web;
  • 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita al web;
  • 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accĂ©s a les Ă rees restringides i
  • 4) Altres circumstĂ ncies anĂ logues.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, SMART TRADING GROUP, S.L. no es responsabilitza de què la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.


Propietat industrial i intel·lectual

Aquest lloc web Ă©s propietat de SMART TRADING GROUP, S.L.. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotaciĂł i reproducciĂł d’aquest web, de les seves pĂ gines, pantalles, la InformaciĂł que contenen, la seva aparença i disseny, aixĂ­ com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’aquest a altres pĂ gines web de qualsevol societat filial i/o dominada de SMART TRADING GROUP, S.L., sĂłn propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominaciĂł, disseny i/o logotip, aixĂ­ com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pĂ gina web, sĂłn marques degudament enregistrades per SMART TRADING GROUP, S.L., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol Ăşs indegut de les mateixes per persones diferents del seu legĂ­tim titular i sense el consentiment exprĂ©s i inequĂ­voc per part d’aquest, podrĂ  ser denunciat i perseguit a travĂ©s de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament JurĂ­dic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de SMART TRADING GROUP, S.L. l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense autorització per escrit de SMART TRADING GROUP, S.L..


Llei aplicable i jurisdicciĂł

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

adminNota legal